Beställ material om Praluent

Materialet kommer att levereras av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal, inom Sverige.

Beställ material om Praluent

Till dig som behandlas med Praluent

Patientinformation.

Ange önskat antal du vill beställa

Information – Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Patientutbildningsmaterial - Pennträning.

Praluent – Doseringsalternativ för subventionerad patientpopulation

LDL-kolesterol - en otillräckligt kontrollerad riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och död1

Broschyr om Hyperkolesterolemi.

1. Swedeheart Årsrapport 2017.

Ange önskat antal du vill beställa

Omvandlingstabell Kolesterol - LDL-kolesterol, en otillräckligt kontrollerad riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och död1

Omvandlingstabell LDL.

1. Swedeheart Årsrapport 2017.

Ange önskat antal du vill beställa

Familjär Hyperkolesterolemi

Informationsbroschyr för vårdpersonal och patienter.

Ange önskat antal du vill beställa

European Heart Journal

(Särtryck av studie)

Odyssey FH1 and FH11: 78 week results with alirocumab treatment in 735 patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia

Ange önskat antal du vill beställa

The New England Journal of Medicine

(Särtryck av studie)

Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipid and Cardiovascular Events

Ange önskat antal du vill beställa

item added:

 Före­gående


Sanofi är angelägna om att skydda besökarnas personliga information. Din e-postadress och ditt e-postmeddelande kommer endast att användas för att svara på ditt meddelande. Vi kommer inte att skicka något oönskat material. I vissa fall kan det bli aktuellt att ta kontakt med frågeställaren för att kunna ställa kompletterande frågor. Uppgifterna behandlas naturligtvis konfidentiellt och inga fullständiga namn/personnummer behöver uppges. För mer information se integritetspolicy. Tack för visat intresse!