Patient­information

Information och instruktioner

Här följer patientinformation med länkar, tester, och film om FH (Familjär Hyperkolesterolemi) och om PCSK9-hämmaren och LDL-sänkaren Praluent från Sanofi.

Det är viktigt att ge patienter och vårdgivare vägledning om korrekt subkutan injektionsteknik.

Här kan du beställa material om Praluent

Ladda ner Patientinformation till den som blivit ordinerad Praluent 75 eller 150 mg

Ladda ner Patientinformation till den som blivit ordinerad Praluent 300 mg

Självtest för familjär hyperkolesterolemi

Patientföreningen FH Sverige har i samarbete med doktor Lennart Nilsson i Linköping och Emil Hagström i Uppsala tagit fram ett självtest för familjär hyperkolesterolemi. Testet kombineras med möjlighet till egenremiss till lipidspecialist.

Patientföreningen FH Sverige

FH-testet

Se filmen: Vad är FH?

Ladda ner broschyr om HeFH (riktad till vårdpersonal och patient)

Instruktionsvideo – hur man injicerar Praluent