Sanofi utbildningar och webbinarier inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi

Nu har du som arbetar med sekundärprevention möjlighet att djupdyka inom det ämne som intresserar just dig. Presentationerna hålls av medicinska experter och behandlar allt från vaccin till grundläggande kunskap inom dyslipidemi. Varje webbinarium beräknas ta cirka 45 minuter och hålls under lunchtid.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Sidan uppdateras fortlöpande med nytt spännande innehåll.

Ta del av våra webbinarier inom diabetes, se mer här: https://www.sanofidiabetes.se/webinars

 • Torsdagen den 21 januari 2021 kl. 12.00 – 13.00: AHA uppdatering

  Ulf Ludwigs, medicinsk rådgivare, Sanofi AB

  Se inspelningen här: https://sanofi-se.creo.se/cv/aha_uppdatering_21_januari_2021

  Webbinariet syftar till att ge deltagarna en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från AHA samt om aktuellt subventions- och rekommendationsläge för PCSK9-hämmare i Sverige.

 • Torsdagen den 11 februari 2021 kl. 12.00 – 13.00: Injektionsteknik och patientmaterial vid behandling med Praluent (alirokumab)

  Kamilla Juhlin, specialistsjuksköterska vid Skånes Universitetssjukhus Malmö.

  Se inspelningen här: https://sanofi-se.creo.se/cv/injektionsteknik_11_feb_2021

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna insikt i hur man injicerar Praluent samt ta del av aktuellt patientutbildningsmaterial

 • Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 12.00 – 13.00: ESC riktlinjer samt Swedeheart LDL-mål < 1,4 mmol/l

  Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

  Se inspelningen här: https://sanofi-se.creo.se/cv/esc_riktlinjer_samt_swedeheart_25_mars

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om aktuella europeiska och svenska riktlinjer om dyslipidemi med fokus på patienter med mycket hög kardiovaskulär risk

 • Torsdagen den 15 april 2021 kl 12.10 – 13.00: Strukturerat omhändertagande av AKS-patienten - hur gör vi i Malmö

  Andreas Edsfeldt, läkare forskare på Lunds universitet hjärtkärlsjukdom

  Se inspelningen här: https://sanofi-se.creo.se/cv/strukturerat_omhandertagande_aks-patienten-malmo_15_april_2021

  Utbildningen syftar till att dela erfarenheter av hur man på ett strukturerat sätt följer upp patienter med AKS vid SUS Malmö

 • Onsdagen den 5 maj 2021 kl 12.10 – 13.00: Digitala hjärtskolan - hur gör vi i Göteborg

  Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare och Maria Bäck, docent och specialistfysioterapeut, båda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

  Se inspelningen här: https://sanofi-se.creo.se/cv/webbinarier-hjaerta-kaerl-fokus-paa-dyslipidemi/digitala_hjartskolan_5_maj_2021

  Utbildningen syftar till att presentera hur man med hjälp av ett digitalt verktyg följer upp patienter med AKS vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

 • Torsdagen den 20 maj 2021 kl 12.10 – 13.00: Patienter med mycket hög kardiovaskulär risk

  Martin Stagmo, leg.läk, med dr, Verksamhetschef Thorax-kärl Skånes universitetssjukhus

  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445C467243445E467440

  Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökad insikt i vilka dessa patienter är, deras riskprofil samt vilken nytta de kan ha av intensiv LDL-sänkande behandling

 • Torsdagen den 3 juni 2021 kl 12.10 – 13.00: ACC uppdatering

  Ulf Ludwigs, medicinsk rådgivare vid Sanofi AB

  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445C467248445E437840

  Här behandlas höjdpunkter inom dyslipidemiområdet från ACC som hålls i maj 2021. Webbinariet syftar till att ge deltagarna en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från ACC

 • Torsdagen den 16 september 2021 kl 12.10 – 13.00: ESC uppdatering

  Ulf Ludwigs, medicinsk rådgivare vid Sanofi AB

  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445C467541415F4B7740

  Webbinariet syftar till att ge deltagarna en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från ESC

 • Torsdagen den 14 oktober 2021 kl 12.10 – 13.00: Vad är viktigt när en patient som haft en hjärtinfarkt överförs från kardiologkliniken till primärvården

  Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445C4572434551407440

  Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om sekundärpreventiva behandlingsmål och om hur dessa hanteras i primärvården. Behandlingsalternativ och indikation för återremiss till kardiolog.

 • Torsdagen den 11 november2021 kl 12.10 – 13.00: Behandling av dyslipidemi hos patienter med diabetes och aterosklerossjukdom

  Mats Eriksson, Professor vid endokrinologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445C457646425D477540

  Utbildningen syftar till att förmedla kunskap diabetesdyslipidemi med fokus på riskprofil, behandlingsmål och behandlingsalternativ vid samtidig ateroskleros

 • Torsdagen den 25 november 2021 kl 12.10 – 13.00: AHA uppdatering

  Ulf Ludwigs, medicinsk rådgivare vid Sanofi AB

  Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445C457648455D417040

  Webbinariet syftar till att ge deltagarna en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från AHA