Sanofi utbildningar och webbinarier inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi

Nu har du som arbetar med sekundärprevention möjlighet att djupdyka inom det ämne som intresserar just dig. Presentationerna hålls av medicinska experter och behandlar allt från grundläggande kunskap till de senaste forskningsrönen inom dyslipidemi. Varje webbinarium beräknas ta cirka 45 minuter och hålls under lunchtid.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Utbildningarna är kostnadsfria, Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare, samt lokal och måltid i förekommande fall. Sammankomsten följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso-och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Logga in på www.SanofiPro.se för att ta del av inspelningar från tidigare webbinarier och skriv: Webbinarbibliotek tema hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi – inspelningar, i sökfältet så finner du sidan med inspelningarna.

Sidan uppdateras fortlöpande med nytt spännande innehåll.

Ta del av våra webbinarier inom diabetes, se mer här: https://www.sanofidiabetes.se/webinars

Torsdagen den 3 februari 2022 kl 12.00 – 13.00: FH samt övrig dyslipidemi – erfarenheter från lipidmottagningen i Malmö

Wolfgang Reinhardt, överläkare internmedicin Skånes universitetssjukhus, Internmedicinska kliniken Malmö.

För att ta del av inspelningen: Logga in på www.SanofiPro.se och skriv: Webbinarbibliotek tema hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi – inspelningar, i sökfältet så finner sidan med inspelningarna.

Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om familjär hyperkolesterolemi (FH) med fokus på diagnostisering, riskprofil och behandlingsalternativ.


Torsdagen den 24 mars 2022 kl 12.00 – 13.00: Sekundärprevention i primärvård

Annica Ravn-Fisher, docent och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg; samt Karin Mossberg, Specialist i allmänmedicin, PhD, FoU-ledare, Vårdcentralen Herrestad, Uddevalla

För att ta del av inspelningen: Logga in på www.SanofiPro.se och skriv: Webbinarbibliotek tema hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi – inspelningar, i sökfältet så finner sidan med inspelningarna.

Utbildningen syftar till att förmedla kunskap om sekundärpreventiva behandlingsmål för patienter som haft en hjärtinfarkt och om hur dessa kan hanteras i primärvården samt vilka behandlingsalternativ som finns och när det finns indikation för återremiss till kardiolog


Torsdagen den 12 maj 2022 kl 12.00 - 13.00: LDL-kolesterol <1,4 mmol/l efter AKS från första januari 2021 – hur gick det första året?

Mattias Ekström, överläkare och specialist i internmedicin och kardiologi, Karolinska Institutet/Danderyds sjukhus Stockholm

För att ta del av inspelningen: Logga in på www.SanofiPro.se och skriv: Webbinarbibliotek tema hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi – inspelningar, i sökfältet så finner sidan med inspelningarna.

Syftet med webbinariet är att ge en resultatredovisning av  LDL-mål


Torsdagen den 2 juni 2022 kl 12.00 - 13.00: ACC + EAS uppdatering

Ulf Ludwigs, medicinsk rådgivare, Sanofi AB

För att ta del av inspelningen: Logga in på www.SanofiPro.se och skriv: Webbinarbibliotek tema hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi – inspelningar, i sökfältet finner du sidan med inspelningarna.

Webbinariet syftar till att ge deltagarna en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från ACC samt EAS.


Torsdagen den 8 september 2022 kl 12.00 – 13.00: Familjär hyperkolesterolemi - vanlig, allvarlig och behandlingsbar

Thomas Muhr, överläkare, ansvarig för FH-mottagningen, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

För att ta del av inspelningen: Logga in på www.SanofiPro.se och skriv: Webbinarbibliotek tema hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi – inspelningar, i sökfältet finner du sidan med inspelningarna.

Syfte att ge baskunskap om Familjär hyperkolesterolemi (FH), genom att svara på: Vad är det, hur hittar vi patienterna, varför är det viktigt med tidig diagnos och hur ska dessa patienter omhändertas.


Torsdagen den 6 oktober 2022 kl 12.00 – 13.00: Digitala hjärtskolan - Så här gör vi i Göteborg

Maria Bäck, docent och specialistfysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

För att ta del av inspelningen: Logga in på www.SanofiPro.se och skriv: Webbinarbibliotek tema hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi – inspelningar, i sökfältet finner du sidan med inspelningarna.

Utbildningen syftar till att presentera hur man med hjälp av ett digitalt verktyg följer upp patienter med AKS vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Torsdagen den 10 november 2022 kl 12.00 - 13.00: ESC + AHA uppdatering

Ulf Ludwigs, medicinsk rådgivare, Sanofi AB

Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/43435D457944475A417340

Webbinariet syftar till att ge deltagarna en kort uppdatering om det senaste inom dyslipidemi från ESC samt AHA 2022.


Torsdagen den 8 december 2022 kl 12.00 - 13.00: Kardiovaskulär sekundärprevention hos patienter med diabetes – Kan polypill utgöra ett bra alternativ?

Peter M Nilsson, Professor, Klinisk kardiovaskulär forskning vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Anmäl dig här: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/43435D4579464A5B4A7840

Utbildningen syftar till att förmedla kunskap inom diabetesdyslipidemi med fokus på riskprofil, behandlingsmål och behandlingsalternativ vid samtidig ateroskleros. Är polypill ett alternativ även i Sverige?